3D print

Velkommen til HamData   Bil og data

3D Printig er både gøy og smart.

Tegneprogrammer:

Sketchup

Tek (Norsk)

Denne fanen er under utvikling