Skravlemix

Copyright ® 2018

L Hamnøy

Skravlemix

Denne siden er tenk til å bli en side der du, andre og meg selv kan bruke til et oppslagsverk på forskjellige ord og uttrykk vi undrer oss på.

Og ikke minst bruker uten helt å forstå hva det egentlig betyr.

Ta kontakt for innslag, innlegg og dersom du finn ting er feil, støtende og andre ting.

Jeg håper at vi på den måten kan få til en nyttig og morsom side.

Angående flere ord og uttrykk kommer etter hvert.


Forkortelser byte og bit

b = bit

B = byte

k = kilo

M = mega

s = sekund

p = /Utregning

1 B = 8 b

1 kB = 8,19 kb

1 kB = 1024 B

1 kb = 1000 b

1 MB = 1024 kB

1 Mb = 1000 kb


NB.  Legg merke til at små og STORE bokstaver har ulik betydning.