Måleenheter

Copyright ® 2018

L Hamnøy

Enhet:      Forkortelse:    Betyr:


kilo          k                      1 000

hekto       h                        100

deci         d                       1/10

centi        c                     1/100

milli         m                 1/1 000

Måleenheter for olje og gass

 

Forklaring:

Olje og gass oppgis ofte i volumetriske enheter under definerte ISO-standardbetingelser (temperatur lik 15 grader C. og trykk lik 1,01325 bar. Oljemengder oppgis i millioner Sm3 (standard kubikkmeter) og gassmengder i milliarder Sm3.


Omregning fra volumenhet til oljeekvivalenter for olje- og gassmengder brukes når man skal summere eller sammenlikne olje- og gassressurser, og når det ikke er nødvendig med eksakte mengdeangivelser.


Konverteringen til oljeekvivalenter er basert på den energimengde som blir frigjort ved forbrenning av olje og gass.

MÅLEENHETER FOR ENERGI

 

Den offisielle måleenheten for energi er bestemt ut fra det internasjonale målesystemet (SI-systemet).

Benevnelsen er joule.

En joule uttrykker den energimengden som er nødvendig for å løfte

1 kg 1 meter opp. Selv om det vedtatt i Norge å bruke SI-systemet, er det fortsatt vanlig å bruke kalori som måleenhet for energi.

En kalori er et uttrykk for den energi som kreves for å heve temperaturen på 1 gram vann fra 14,5 til 15,5 grad Celsius.

Helt nøyaktig tilsvarer 1 kcal 4,184 kJ.

Til praktiske formål anbefales å bruke en omregningsfaktor på 4,2 kJ.

1 kcal =    4,2 kJ

1 kJ   =   1000 J

1 MJ   = 1000 kJ


Det er snakk om store energimengder både når det gjelder kroppens behov og innholdet i forskjellige matvarer. Derfor brukes benevnelsene kilokalori og kilojoule. Til høyre ses energimengder ved forbrenning av 1 gram av energigivende næringsstoffer.

Protein                = 4 kcal = 17 kJ

Fett                   = 9 kcal = 38 kJ

Karbohydrater = 4 kcal = 17 kJ

Alkohol                = 7 kcal = 29 kJ

Fra og med 1.1.1996 har Oljedirektoratet oppgitt de samlede petroleumsressursene i Sm3 oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Følgende omregningsfaktorer benyttes ved konvertering til Sm3 o.e:

1 000 =  Sm3 gass tilsvarer:          1 Sm3 o.e

1        =  Sm3 olje tilsvarer:            1 Sm3 o.e

1        =  Sm3 NGL tilsvarer:          1 Sm3 o.e

1        =  Sm3 kondensat tilsvarer: 1 Sm3 o.e


Andre omregningsfaktorer:

Gass  1 kubikkmeter   35,30 kubikkfot

Råolje 1 Sm3  6,29 fat

           1 Sm3  0,84 tonn

           1 fat  159 liter

           1 tonn  7,49 fat