Måleenhet mengde areal volum vekt tid energi

Copyright ® 2018

L Hamnøy

Enhet:          Forkortelse:  ilsvarer:       Brukes til å måle:

en Millimeter   mm              1/10 cm        lengde

en centimeter   cm                10 mm        lengde

en desimeter    dm                             lengde

en meter         m         10 dm,100 cm        lengde

en kilometer    km              1 000 m        lengde

en mil                            10 km        lengde

en nautisk mil                  1 852 m        lengde (til sjøs)


en kvadratmeter  m2                            areal

et ar        100 m2                            areal

et dekar        daa               10 ar        areal

et hektar        ha              10 daa        areal

 

en kubikkmeter   m3             1 000 L        volum

en liter          l               1 dm3        volum

en desiliter     dl              1/10 l        volum

en centiliter    cl             1/10 dl        volum

en milliliter    ml             1/10 cl        volum

en spiseskje     ss           ca. 15 ml        volum

en teskje        ts            ca. 5 ml        volum


et gram           g            1 000 mg        vekt

et milligram     mg           1/1 000 g        vekt

et hektogram (en hekto) hg        100 g        vekt

et kilogram (en kilo)   kg       1000 g        vekt


et sekund         s                            tid

et minutt         m                60 s        tid

en time           t                60 m        tid


en joule             J                         energi

en kilojoule        kJ             1 000 J     energi

en kilokalori     kcal             4,18 kJ     energi

en kilowatt-time   kWh  1 000 W i én time     energi

MÅLEENHETER FOR ENERGI

 

Den offisielle måleenheten for energi er bestemt ut fra det internasjonale målesystemet (SI-systemet).

Benevnelsen er joule. En joule uttrykker den energimengden som er nødvendig for å løfte 1 kg 1 meter opp.

Selv om det vedtatt i Norge å bruke SI-systemet, er det fortsatt vanlig å bruke kalori som måleenhet for energi.

En kalori er et uttrykk for den energi som kreves for å heve temperaturen på 1 gram vann fra 14,5 til 15,5 grad Celsius.

Helt nøyaktig tilsvarer 1 kcal 4,184 kJ.

Til praktiske formål anbefales å bruke en omregningsfaktor på 4,2 kJ.   


1 kcal  = 4,2 kJ

1 kJ    = 1000 J

1 MJ    = 1000 kJ


Det er snakk om store energimengder både når det gjelder kroppens behov og innholdet i forskjellige matvarer. Derfor brukes benevnelsene kilokalori og kilojoule.

Til høyre ses energimengder ved forbrenning av 1 gram av energigivende næringsstoffer


Protein                = 4 kcal = 17 kJ

Fett                   = 9 kcal = 38 kJ

Karbohydrater = 4 kcal = 17 kJ

Alkohol                = 7 kcal = 29 kJ

Forbehold om feilskriving