Måleenheter for fart

Copyright ® 2018

L Hamnøy

Enhet:           Forkortelse:  Tilsvarer:                    Brukes til å måle:

 

en knop             kn         1 nautisk mil per time        fart (til sjøs)

en desibel          dB         lydstyrke                   

en hertz             H         1 svingning/svinging per sekund   frekvens

en megahertz       MHz         1 000 000 Hz                      frekvens

en gigahertz       GHz         1 000 MHz                         frekvens


en ampere            A                                           elektrisk strømstyrke

en ohm                                                           elektrisk motstand

en volt              V                                           elektrisk spenning

en watt              W                                           elektrisk effekt


en Celcius-grad      C         (F - 32) x 5/9                    temperatur

en Fahrenheit-grad   F           9/5 x C + 32                    temperatur

 

en bit               b         (i edb:)                   minste informasjonsenhet i en datamaskin

en byte              B         8 bit                             informasjonsenhet i en datamaskin

en kilobyte         kB         1 024 B                           informasjonsenhet i en datamaskin

en megabyte         MB         1 024 kB                          informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabyte         gB         1 024 Mb                          informasjonsenhet i en datamaskin

en megabit        Mbit         1 048 576 bit                     informasjonsenhet i en datamaskin

en gigabit          gb         1 024 Mbit                        informasjonsenhet i en datamaskin

en terabyte         TB         1000 gigabyter (GB)               informasjonsenhet i en datamaskin


Terabyte, ofte forkortet TB, er en måleenhet for datalagringskapasitet.

Én terabyte tilsvarer 1000 gigabyter (GB), 1 000 000 (million)

megabyter (MB), 1 000 000 000 milliard) kilobyter (kB),

1 000 000 000 000 (billion) byter (B).

Som det vises på diagrammet begynner selv 1TB å bli lite.Forbehold om feilskriving