Måleenheter for olje og gass

Copyright ® 2018

L Hamnøy

Måleenheter for olje og gass

 

Forklaring:

Olje og gass oppgis ofte i volumetriske enheter under definerte ISO-standardbetingelser (temperatur lik 15 grader C. og trykk lik 1,01325 bar. Oljemengder oppgis i millioner Sm3 (standard kubikkmeter) og gassmengder i milliarder Sm3.


Omregning fra volumenhet til oljeekvivalenter for olje- og gassmengder brukes når man skal summere eller sammenlikne olje- og gassressurser, og når det ikke er nødvendig med eksakte mengdeangivelser.


Konverteringen til oljeekvivalenter er basert på den energimengde som blir frigjort ved forbrenning av olje og gass.


Fra og med 1.1.1996 har Oljedirektoratet oppgitt de samlede petroleumsressursene i Sm3 oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) Følgende omregningsfaktorer benyttes ved konvertering til Sm3 o.e:


1 000   Sm3 gass tilsvarer:  1 Sm3 o.e

1 Sm3   olje tilsvarer:      1 Sm3 o.e

1 Sm3   NGL tilsvarer:       1 Sm3 o.e

1 Sm3   kondensat tilsvarer: 1 Sm3 o.e


Andre omregningsfaktorer:


Gass    1 kubikkmeter          35,30 kubikkfot

 

Råolje  1 Sm3                  6,29 fat

        1 Sm3                  0,84 tonn

        1 fat                  159 liter

        1 tonn                 7,49 fat


Forbehold om feilskriving