Måleenheter for ved Norsk standard

Copyright ® 2018

L Hamnøy

1. Måleenheter for ved Norsk standard

      1 fm3 = 1 fastkubikkmeter - dvs. 1000 liter fast masse.

2.    1 lm3 = 1 løskubikkmeter - dvs. volumet med luft imellom.

3.    1 favn ved: 4 m x 1 m (eller 2 m x 2 m)x 60 cm = ca 2,4 m3 stablet ved.

4.    1 favn 60 cm ved som kappes i 30 cm lengder = ca 3,3 m3 i løsmål (ikke stablet).

5.    1 favn 60 cm ved krever 1,6 fm3 råvirke.

6     1 favn stablet ved = 2,4 m3. Når denne mengde kappes i 30 cm lengder, minker volumet med ca 10%

7.    1 storfavn ved: 2 m x 2 m x 3 m lengder = 12 lm3 = ca 6,5-7 fm3.

 

2. Vedsekker i følge Norsk standard:

      40 liter - 50 x 72 cm.   1 fastkbm ved kappet i 30 cm og stablet gir 33 fulle sekker.

      60 liter - 60 x 80 cm.   1 fastkbm ved kappet i 30 cm og stablet gir 24 fulle sekker.

      80 liter - 60 x 100 cm. 1 fastkbm ved kappet i 30 cm og stablet gir 20 fulle sekker.

 

1. Favn 60 cm ved, kappet i 30 cm lengder og pakket i standard vedsekker, gir følgende:

      53 - 55 fulle 40 liter sekker

      38 - 40 fulle 60 liter sekker

      30 - 32 fulle 80 liter sekker

      Ved i 30 cm lengder skal stables i sekken.

      Ved i 20 cm lengder kan rystes i sekken.


3.  Fastmasseprosenten på 60 cm stablet ved er ca 65 %. 100% x 1,6/2,4=ca 65%


4.  Fastmasseprosenten på 30 cm stablet ved er ca 74 %

    Når 1 favn 60 cm ved kappes til 30 cm og stables reduseres volumet i forhold til stabling av

    60 cm ved med 10%. Årsaken er at de kortere 30 cm vedlengdene ligger tettere, altså det er                                  mindre luftvolum i stabelen enn med stabling av 60 cm ved.

    Volumet av en favn som er kappet til 30 cm og stablet er derfor 2,4 - (2,4 x 10/100) = 2,16 kbm

    Vi får da følgende fastmasseprosent: 100% x 1,6/2,16= ca 74%


5.  Fastmasseprosenten på løs ved i 20 og 30 cm lengder er ca. 50%.

    1 storsekk for Europall (80 x120 cm) rommer 1 m3 løs ved, eller 0,5 fastkubikk ved uten stabling.

    1 storsekk for Hydropall (105 x 130 cm) rommer 1,5 m3 løs ved, eller 0,750 fastkubikk ved uten stabling.

    Fastmasseprosenten minker/ krymper med ca 10 % fra rå ved til tørr ved i forbindelse med     

    tørkeprosessen. Dette betyr at fylling av sekker med rå ved må økes tilsvarende.


6.  Ved for salg bør ha en fuktighet under 20 .


7.  Sekkene skal være merket med mål og innhold. Det bør og opplyses om fuktighetsprosent og pris

                                                                                           pr kWh.


Forbehold om feilskriving

Omregning

Omregningskalkulator (på engelsk)              Omfattende omregningskalkulator (på engelsk