Det norske spraket

Copyright ® 2018

L Hamnøy

Underside av "Ord og uttrykk"


Kampen for det norske språket. 

Fornorsking av engelsk.


Nynorsk viste seg å være et innslag til debatt her på ITpro. Mange har synspunkter rundt todelingen av det norske språket. Verre er det kanskje med fornorskingen av engelske uttrykk og da spesielt dataord. Personlig misliker jeg sterkt å gå inn i en norskspråklig BIOS. Hva var avbruddsordre igjen?


Joda, IRQ. Hva ellers?

Her følger en oversikt over hvordan det delvis allerede er og kan bli hvis Norsk Språkråd får råde vilt og hemingsløst med vårt daglige dataspråk.

Hva foretrekker du?


• verdensvev                      = Internett

• vevside                         = Webside

• vevbutikk                       = WebShop

• vevmester                       = Webmaster

• rundt omkring lyd               = Surround

• elektronisk-post                = e-mail

• Edb maskin                      = computer / Datamaskin eller PC.

• bredskjerm                      = Widescreen

• krøllalfa, snabel A (Svensk)    = @

• punktum                         = Dot

• skråstrek                       = Slash

• vevleser, Nettleser             = Webleser, Browser

• utkikkeren                      = Outlook

• hurtigutkikkeren                = Outlook Express

• nav                             = Hub

• veiviser                        = Router

• bryter, pens                    = Switch

• søppelpost                      = Junk mail

• skinke                          = spam

• ord                             = Word

• kraftpeker                      = Powerpoint

• kontor                          = Office

• lillemyke                       = Microsoft

• nedlasting                      = Download

• opplasting                      = Upload

• platelager                      = Harddisk, Harddrive

• markør                          = Cursor

• vridd parkabel                  = TP-kabel

• hukommelse                      = minne, memory

• Tilfeldig Tilgangs Hukommelse, Uregelmessig Tilgangs Hukommelse  = Random Access Memory (RAM)

• kommandoforespørsel             = Prompt

• sikkerhetskopiering             = Backup

• kompaktplate                    = Compa ct Disk

• kompakt plateskriver            = CD-Brenner

• sentral prosesseringsenhet      = CPU

• luftkondisjonering              = Air Condition

• klaviatur, tastebrett, tastatur = keyboard 

• lysledende kabel                = Fiberoptikk

• skriver, trykker                = Printer

• lysstråletrykker                = Laser Printer

• utveksler                       = Exchange

• Bare Lese Hukommelse            = Read Only Memory (ROM) 

• trykksverte /-pulver            = Toner

• tjener                          = Server

• kabelfri telefon                = Mobiltelefon

• tilpasser                       = Adapter

• omslag                          = cover

• Datarev                         = hacker

• Dataknekker                     = cracker

• Midlertidig fil                 = tempfil

• på linje                        = online

• Edb over alt                    = PCAnywhere

• fangtopp                        = laptop

• håndflatetopp                   = palmtop

• informasjonskapsel, kjeks       = cookie

• delevare                        = shareware

• gratisvare                      = Freeware

• vevkamera                       = WebCam

• oppgavelinje                    = Taskbar

• snakkeside                      = Chatside

• digital allsidig skive          = Digital Versatile Disk (DVD)

• optisk leser                    = Skanner

• lysutsendende topols elektronrør trykker         = LED-Printer

• brutal tilbakemelding           = Force Feedback

• filoverførings protokoll        = FTP

• lillemyke fremside              = Microsoft Frontpage 

• lillemyke tilgang               = Microsoft Access

• jeg ser ku, jeg søker deg       = ICQ

• Varmpost                        = Hotmail

Forbehold om feilskriving