Skrift-tegn

Copyright ® 2018

L Hamnøy

Underside av "Ord og uttrykk"

Tegn:      Navn:


=           et likhetstegn

/           en skråstrek 

/           slash

//          en dobbeltskråstrek

*           en asterisk

[ ]         en hakeparentes

( )         en parentes

{ }         en klammeparentes

< >         en vinkelparentes

|           en vertikalstrek

\           en omvendt skråstrek-backslash                                                                                                             ~           en tilde

@           en krøllalfa

_           en understrek

-           en overstrek

_           et understrek / underskår

-           en bindestrek

-           et minustegn

–           en tankestrek

" " , ‹‹ ›› et anførselstegn

:           et kolon

;           et semikolon

?           et spørsmålstegn

!           et utropstegn

,           et komma

.           et punktum

°          en grad

§          et paragraftegn

%           et prosenttegn

‰           et promilletegn

+           et plusstegn

^           en cirkumfleks

'           en apostrof

&           et og-tegnForbehold om feilskriving